Isfisking

Isfisking


Vestre Slidre

Isfiske på Fiskeløyse

Aure er den eneste arten du kan få i Fiskeløyse. Iskiske er tillatt fra 1. januar til isløsning. Fiskekort: Døgnkort Kr 15,- Helg ...


Copyright © Merete Hovi

Vestre Slidre

Vasetvatnet

Vasetvatnet er et stort området, og du har lov til å fiske der med fiskestang og håndsnøre fra 1. Januar og til isen smelter. Stang og isfiske: Døgn: ... 

Valdres Turistkontor

Jernbanevegen 7 - 2900 Fagernes Tel +47 61 35 94 10  Fax +47 61 35 94 15  info@valdres.no
www.facebook.com/ValdresDestinasjon

Powered by TellUs