Utforsk regionen

Valdres Natur og Kulturpark

Valdres Natur- og Kulturpark - skjerper sansane      
Valdres Natur- og Kulturpark er ein bygdeutviklingsregion som gjennom langsiktig merkevarebygging knytt til natur- og kulturverdiar – og lokal styring – skal gje auka verdiskaping og livskraft i lokalsamfunna.Gjennom dette vil Valdres ta vare på og utvikle viktige verdiar av lokal, nasjonal og internasjonal karakter, for framtidige generasjonar.

 

Valdres Natur- og Kulturpark er bygda der eg kjem frå, der eg kan vera, der eg kan vera til. Dette er bygda der du er velkomen, der du kan vera, og vera til.  Dette er bygda der vi i fellesskap skal bygge framtidsnæringar tufta på den unike kombinasjonen av natur, kultur og næring i eit fellesskap.

 

Les meir om Valdres Natur og Kulturpark på deira eigen nettstad.

 

Ynskjer du kontakt med Valdres Natur og Kulturpark, nytter du informasjonen nedanfor:

  • Valdres Natur og Kulturpark
    Skrautvålsvegen 77
    2900 Fagernes
  • redaksjonen@valdres.no
  • Telefon: 6135 9450

Lokale nyheter

Få overblikk over nyhetsbildet i Valdres, følg med i de lokale mediene:

 

Aviser/Tidsskrift:

Radio/TV:

 

 

Nyttig info

Her finner du informasjon om handlemuligheter, helsetilbud, turistinfo, bank, post og andre nyttige funksjoner i og fra Valdres.

 

I menyen til venstre finner du flere valg enn i listene under.


 

Valdres Turistkontor

Jernbanevegen 7 - 2900 Fagernes Tel +47 61 35 94 10  Fax +47 61 35 94 15  info@valdres.no
www.facebook.com/ValdresDestinasjon

Powered by TellUs