Annonser

Jakt

Småviltjakt i Valdres

Mye av utmarka i Valdres er statsalmenning, noe som gjør det mulig for mange å delta i småviltjakt. Bruk lenkene nedenfor, eller ta en tur innom Inatur eller Småviltjakt i Oppland for mer informasjon.


Vang i Valdres

Eidsbugarden Fjelleigedom - småviltjakt

Småviltjakt i høgfjellsterreng. Fjellrype er det viktigaste viltet, enkelte år er det lirype langs Bygdin. Det er og hare, men det er sjeldan nokon...


Øystre Slidre

Jaktcamp for ungdom på Haugseter

Jaktcamp for ungdom på Haugseter. Arrangør er NJFF/fjellstyret. Påmelding. Annonseres på fjellstyrets og jegeer og fisk sine nettsider i august/september. http://www.njff.no/portal/page/portal/njff/forside http://oystre-slidre-fjellstyre.no/


Vestre Slidre

Vestre Slidre Fjellstyre - småviltjakt

Harejakt med hund kan føregå i heile allmenninga. Fjellrypejakt berre i Bukonofjell og Gilafjell (over kote 1200 moh). Orrfugljakt berre i Baklie, Bukono,...


Øystre Slidre

Øystre Slidre Fjellstyre - småviltjakt

Statsallmenninga og Heimdalen er varierte områder i høgdelaget 900 - 2000 moh., godt egna for småviltjakt. I perioden 15.9. - 15.10. er all... 

Valdres Turistkontor

Jernbanevegen 7 - 2900 Fagernes Tel +47 61 35 94 10  Fax +47 61 35 94 15  info@valdres.no
www.facebook.com/ValdresDestinasjon

Powered by TellUs